Print Friendly, PDF & Email

Voor AOW’ers

Mag ik werken na mijn AOW gerechtigde leeftijd of word ik gekort op mijn AOW en/of pensioen?

U mag onbeperkt bijverdienen na uw AOW gerechtigde leeftijd. U wordt niet gekort op uw AOW en/of pensioen. Houd wel rekening met uw totaal fiscaal inkomen in verband met de loonbelasting.

Ik ben bemiddeld via Re-Intra, en ik ga werken bij een hotel. Wie is nu formeel mijn werkgever?

Re-Intra is formeel uw werkgever. U wordt echter uitgezonden naar één van haar opdrachtgevers, in dit voorbeeld het hotel. Afspraken met betrekking tot bijvoorbeeld salariëring, uitzendovereenkomsten en beschikbaarheid bespreekt u met Re-Intra Voor de afspraken met betrekking tot de functie-inhoud en de te verrichten werkzaamheden, ligt de verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever, in dit voorbeeld het hotel.

Verzekeringen

Tijdens het werk bent u uiteraard gewoon verzekerd en valt u onder de aansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtgever, tenzij sprake is van grove nalatigheid.

Wat zijn de verdiensten?

De verdiensten verschillen per opdrachtgever en zijn uiteraard ook afhankelijk van de functie die u gaat verrichten. Van invloed zijn: de inhoud van de functie, niveau van de functie, werktijden, leeftijd en ervaring. Het met u vantevoren overeengekomen bruto uurloon is incl. 8% vakantiegeld en 8,33% vakantiedagen.

Werkbriefjes en uitbetaling salaris

Als u in uw functie start ontvangt u van Re-Intra werkbriefjes. Deze vult u iedere week in. De werkweken lopen van maandag tot en met zondag. Vult u alles zo volledig mogelijk in en let op overwerk en toeslaguren. Belangrijk is dat de opdrachtgever voor akkoord tekent. Het werkbriefje is in drievoud. Het onderste exemplaar (gele) laat u achter bij uw contactpersoon, het blauwe exemplaar is voor uw eigen administratie. De bovenste, het origineel, stuurt u toe aan Re-Intra. De uitbetaling van het salaris zal na iedere periode van 4 weken plaatsvinden.

Wij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Ons vestigingsadres is: Oost Voorgors 47, Middelharnis.
Ons telefoonnummer is: 0187 487654.
E-mail: info@re-intra.nl