Print Friendly, PDF & Email

Werkgevers

In de komende jaren krijgen we steeds meer te maken met de vergrijzing, waardoor de arbeidsmarkt krapper zal worden. Er zal met meer mensen meer gewerkt moeten gaan worden om de vergrijzingstaat betaalbaar te houden. AOW’ers hebben moeite om aan een reguliere baan te komen gezien hun leeftijd en de vooroordelen die er heersen. Het inzetten van ouderen met de ervaring die zij bezitten is daarom hard nodig. Zo kunt u als werkgever de doorstroom van ouderen bevorderen en kunnen zij met plezier naar hun werk blijven gaan. Uit onderzoek is gebleken dat de samenwerking met ouderen een positieve attitude verandering teweeg brengt onder de werkgevers. Hiermee wordt vooral benadrukt: de ervaring, eigenschappen, motivatie, betrouwbaarheid, het nakomen van gemaakte afspraken en niet te vergeten loyaliteit. Het inzetten van ouderen wordt vaak als positief gezien ten opzichte van het imago van uw organisatie.

Voordelen voor uw organisatie

  • Gemotiveerde, ervaren werknemers
  • Mensen die nog graag parttime productief willen zijn en met hun kennis en ervaring wezenlijk iets toe kunnen voegen aan uw bedrijf.
  • Lage kosten. AOW’ers betalen geen sociale premies en geld is vaak niet hun belangrijkste drijfveer en onze overhead is laag.
  • Geen doorbetaling bij ziekte, feestdagen of vakanties.
  • AOW’ers zijn flexibel. Heeft u het druk dan kunt u ze vaker inzetten en is het een rustige periode dan komen ze minder of niet.
  • Elk moment opzegbaar. U kunt de tewerkstelling van de uitzendkracht op elk moment beëindigen.