Print Friendly, PDF & Email

Privacybeleid

Re-Intra Uitzendbureau.

Download PDF-versie

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft of op andere wijze aanmeldt om gebruik te maken van onze dienstverlening.
Indien u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons privacy beleid. De persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang en voor de uitvoering van onze dienstverlening.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te verstrekken over de dienstverlening.
 • uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar tijdelijk werk dan wel een opdracht.
 • een bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
 • een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst te onderhouden en na te komen.

Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening, een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening.
Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit de opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

 • Nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs.
 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (CV)
 • Gegevens over trainingen en opleidingen die u hebt gevolgd
 • Gegevens over beschikbaarheid
 • Andere gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris registratie.

Met wie kunnen wij uw gegevens delen?
Re-Intra Uitzendbureau kan uw persoonsgegevens (gedeeltelijk) doorgeven aan haar opdrachtgevers voor het verlenen van diensten of het uitvoeren van een opdracht.
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang en/of ter uitvoering van onze dienstverlening.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Re-Intra Uitzendbureau doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegeven bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Re-Intra Uitzendbureau met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Re-Intra Uitzendbureau gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 Wijzigen van uw gegevens:
Als u persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen of vragen heeft over bescherming van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via: administratie@re-intra.nl